"De kinderopvangkaart bevordert transparantie in de markt voor kinderopvang"

Aanleiding Kinderopvangkaart.nl

Met de invoering van de Wet kinderopvang (2005) heeft de politiek ervoor gekozen om van de  kinderopvang een marktsector te maken en ondernemers verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit. Ouders kunnen zelf kiezen van welk kindercentrum, buitenschoolse opvang of gastouderbureau ze gebruik willen maken. Het is daarom belangrijk dat ouders inzicht krijgen in de hoogte en de opbouw van kinderopvangtarieven, maar ook in de kwaliteit die zij daarbij mogen verwachten.

Op verzoek van voormalig staatssecretaris Dijksma is BOinK het project Kinderopvangkaart.nl gestart. Aanvankelijk koos de staatssecretaris voor een vergelijkingssite waarop alleen tarieven vergeleken konden worden, maar op verzoek van BOinK kunnen ouders nu ook een aantal daarbij behorende kwaliteitskenmerken met elkaar vergelijken. De belangrijkste vraag bij het vormgeven van Kinderopvangkaart.nl is Waar moet ik als ouder op letten bij het kiezen van een kindercentrum, buitenschoolse opvang of gastouderbureau?

Achtergrond project

In twee pilots, voorafgaand aan Kinderopvangkaart.nl, onderzocht BOinK in samenwerking met werkgevers in de kinderopvang, wetenschappers en GGD Nederland uitgebreid welke criteria er voor ouders zichtbaar en controleerbaar waren. Ouderpanels kozen uiteindelijk welke criteria zij belangrijk vonden.

In deze pilots werd duidelijk dat het laten beoordelen van duizenden kinderopvanglocaties door derden een onmogelijke opgave is. Daarom is ervoor gekozen om ondernemers zelf verantwoordelijk te maken voor het invullen van de kinderopvangkaart. Uit de pilots bleek ook dat ouders en oudercommissies er snel melding van maken wanneer de ingevulde gegevens op de kinderopvangkaart niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Daarmee spelen ouders een belangrijke rol in het betrouwbaar maken van Kinderopvangkaart.nl.

Bij de start van Kinderopvangkaart.nl was nergens een betrouwbaar en volledig adressenbestand van kinderopvanglocaties beschikbaar. Pas met de voltooiing van het Landelijk Register Kinderopvang in 2011 is er een voor iedereen toegankelijk en redelijk actueel adressenbestand. Kinderopvangkaart.nl is gekoppeld aan het Landelijk Register Kinderopvang. Ook als door een ondernemer de prijs- en kwaliteitscriteria van een locatie niet zijn ingevuld, is via Kinderopvangkaart.nl toch het GGD-inspectierapport te raadplegen. 

Beheer door BOinK

Kinderopvangkaart.nl is ontwikkeld door BOinK in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het beheer van Kinderopvangkaart.nl is sinds 2015 - toen de subsidie is stop gezet - volledig in handen van en wordt gefinancierd door BOinK. Ouders, werkgevers, wetenschappers en GGD Nederland kozen op basis van beide pilots unaniem voor BOinK als onafhankelijk beheerder van Kinderopvangkaart.nl. Doorslaggevend voor deze keuze was dat BOinK als organisatie met landelijk bereik, duizenden aangesloten oudercommissies, uitgebreide kennis van de kinderopvangsector en dagelijks contact met ouders en oudercommissies de aangewezen uitvoerder voor dit project is.

Kinderopvangkaart.nl is volledig onafhankelijk. De rol van ondernemers beperkt zich tot het aanleveren van gegevens over hun eigen locaties. Ook is Kinderopvangkaart.nl vrij van commerciële uitingen.

Zoek bij u in de buurt

Postcode
Straal

Kinderdagverblijf (0-4)

Buitenschoolse-opvang (4-12)

Gastouderbureau (0-12)