"De kinderopvangkaart bevordert transparantie in de markt voor kinderopvang"

Het onderstaande is van toepassing op de website kinderopvangkaart.nl van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Kinderopvangkaart.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen.

Wij streven ernaar u te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Links naar andere sites

Op deze website staan links naar websites van andere organisaties. Kinderopvangkaart.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij BOinK of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BOinK. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door BOinK.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met de kinderopvangkaart via het contactformulier.

Zoek bij u in de buurt

Postcode
Straal

Kinderdagverblijf (0-4)

Buitenschoolse-opvang (4-12)

Gastouderbureau (0-12)